Tatueringsborttagning med Q-switchad YAG-laser


Har Du tröttnat på eller ångrat din tatuering?
Många ångrar sina tatueringar som de gjort och vill ta bort dem. På våra kliniker använder vi oss av en speciallaser för borttagning av tatueringar. Denna laser kallas för Q-switchad Yag-laser. Yag-lasern bygger på att laserljuset kommer med mycket hög hastighet att slå sönder de pigment som används vid tatueringen, dessa tas sedan upp av de vita blodkropparna. Det krävs flera behandlingar för att ta bort en tatuering. Efter behandlingen smörjer vi in en specialkräm för att snabba upp läkningen. Intervallet mellan behandlingarna varierar mellan 4-8 veckor.
 
Så går det till
Du kommer först för en konsultation då Du får en noggrann genomgång vad det innebär att ta bort en tatuering och hur behandlingen går till. I samband med konsultationen upprättar vi en behandlingsplan och ger dig ett kostnadsförslag. Vi förklarar vilka möjligheter och begränsningar som finns i just ditt fall. Det kan till exempel vara så att tatueringen då den gjordes gett ärrbildning i huden vilket måste beaktas vad det gäller det förväntade resultatet.
 
Gör det ont?
Ja, men det varierar mycket. Vissa tycker att det gör ont, andra tycker det är acceptabelt. I de flesta fall behövs ingen bedövning, men vill Du ha det så kan Du stryka på lokalbedövningskräm ?Emla? 1-2 timmar för behandlingen. De flesta tycker nog att det gjorde mindre ont att göra tatueringen än att ta bort den.
 
Behandlingen
Behandlingen går till så att lasern riktas mot huden och en stark ljuspuls sänds ut. Då ljuset träffar ett pigmentkorn sprängs det sönder i små partiklar. Strax efter behandlingen syns det inte mer än en viss rodnad över det behandlade området. Tänk på att färgpigmenten kan ligga olika djupt i hudlagren och att lasern träffar de översta färgpigmenten först. ?r det ett tjockt lager färgpigment kan det därför fordra flera behandlingar innan Du ser ett bra resultat.
 
Efter Behandlingen
Nästan på en gång blir det en hudrodnad på behandlingsområdet. De flesta får en sårläkning under första veckan med en liten skorpbildning över tatueringen. Du får absolut inte pilla på den. Detta för att undvika infektion, men även för att förhindra ärrbildning. Det inte säkert att det blir en sårbildning men det behöver inte betyda att behandlingen misslyckats.
 
Hur många behandlingar?
Detta beror på flera faktorer: * Hur länge har den suttit. * Hur djupt sitter den. * Hur många färger har tatueringen * Hur kraftigt vi kör behandlingen.
Behandlingarna görs med 4-8 veckors mellanrum. Mellanrummet styrs av läkningsprocessen, behandlingen ger ju en liten brännskada och kroppen behöver tid på sig att transportera bort de pigmentfragnent som frigjorts vid behandlingen. Denna tidsintervall går inte att påskyndas.  Det kan behövas mellan fyra till femton behandlingar för att se slutresultatet. Det är alltså en process innan en tatuering är borta.
 
Hur blir slutresultatet?
I lyckade fall försvinner tatueringen helt, hos en del finns svaga skuggor eller rester av pigment kvar efter behandlingen. Idag finns tatueringar i nästan alla tänkbara färger, och det finns många olika färgfabrikat med olika egenskaper. Lager på lager tatueringar gör att behandlingsprocessen fordrar flera gånger. Metoden att ta bort tatueringar med laser är väl beprövad och dokumenterad. De lasertyper vi använder dokumenterade internationellt.
 
Finns det några risker med behandlingen?
Ett fåtal kan få allergiska reaktioner. Detta uppkommer genom att färgpigment frigörs i kroppen och det är en del som svarar dåligt på det. Risken för ärrbildning är störst över brösten. Man ska vara försiktig med att laser-behandla för stora områden, läkningen kan då ta för mycket av kroppens resurser.
 
Tatuering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter behandlingen.
Efter behandlingen är vävnaden där tatueringen sitter svullen och öm. Det kan sticka och klia, och Du får inte absolut inte pilla på den. Infektionsrisken är mycket stor och risken för ärrbildning ökar om Du river på behandlingsstället. Du kan kyla området för att lindra värmekänslan. Under behandlingsperioden skall det behandlade området inte utsättas för sol, utan skyddas om Du vistas i solen.