Medicinsk Laserbehandling


Behandling med LLT laser
Terapi med medicinsk lågeffektlaser (LLLT) är smärtfri och helt riskfri.
Lågeffektlasern startar självläkningsprocessen i kroppen och man har i 20 år med gott resultat behandlat åkommor såsom:
Acne, Bältros, Bensår, Herpes, Rosea, Tandköttsproblem, Muskel- och ledbesvär, Värk, Känslolöshet, Inflammationer, Sårinfektioner, ?dem, Nervskador, Tennis- och golfarmbåge, Idrottsskador, Tinitus m.m.
Varje tillstånd kräver sin speciella behandlingsplan och naturligtvis finns det fler sjukdomar, tillstånd och symptom som kan behandlas.
 
Vad påverkas i kroppen av laserljus?
Laserljuset påverkar processer på cellnivå.Medicinsk laserbehandling Ljuset stimulerar till ökad nybildning av substanser som behövs för cellernas återuppbyggnad och nybildning. Bland annat har laserljuset följande effekt på organismen:
ökad DNA-, RNA- och albuminsyntes, ökad cellmetabolism (ämnesomsättning), ökad genomblödning och mikrocirkulation, snabbare nybildning av blodkärl, stärker immunförsvaret, stimulerar kollagensyntesen i huden, ökning av epitelvävnad vid sårläkning, ökad tensil hudstyrka, ökad enzymfunktion, ökad aktionspotential hos nervceller, ökad serotonin- och prostaglandininsöndring, minskar förekomsten av fria radikaler (oxidanter), DNA-molekylen drar nytta av laserljuset.
 
Kan man få cancer av laserljus ?
Nej!!! Det är en vanlig missuppfattning att man kan få cancer av laserljus. Många använder sig av begreppet strålning och tror därmed att laser har något gemensamt med radioaktiv strålning. Så är dock inte fallet. Cancerframkallande ljus är elektromagnetisk vågrörelse bortom den andra änden av synligt ljus, d v s bortom det ultravioletta området.