Kiropraktik

Kiropraktik är ett system för manuell behandling av problem i rörelseapparaten och därmed förbundna besvär. Den vanligaste metoden är manipulation av ryggradens leder. Olika former av sträckande, masserande och korrigerande metoder vid ryggbesvär har använts sedan lång tid tillbaka i olika världsdelar.

 

Hippokrates som levde ca 400 f.Kr. talade om vikten av väl fungerande leder. Det finns idag en rad varianter av manuell behandling och även olika sorters kiropraktik, som långt ifrån är ett entydigt begrepp. Varje Kiropraktor utarbetar och förfinar ständigt sin teknik och sina behandlings- metoder.

Helhetssynen är viktig

För att Kiropraktikern skall kunna nå ett varaktigt resultat måste han korrigera ryggen nerifrån och uppåt, på grund av att de flesta ryggbesvär har sin grundorsak i bäckenet. Resultatet varierar mellan fullständig bot och betydlig lindring av symptomen, allt beroende på fallet, patientens ålder och sjukdomens art och varaktighet.


Kiropraktikerns målgrupp är människor med en rad olika förvärvade symptom och yttringar, t.ex.:

  • Ryggskott och ischias 
  • Nackspärr, skulder- och axelproblem
  • Nervutstrålningar/domningar i armar och ben
  • Ledvärk och stelhet
  • Huvudvärk, migrän, onormal trötthet