Homeopati


Homeopati

  • är den form av alternativmedicin som är mest utbredd i Europa.
  • den har en rad vetenskapligt dokumenterade forskningsresultat.
  • är en energibehandling. Människokroppen har som utgångspunkt att läka sig själv. När den förmågan försvagas, uppstår sjukdomar. Homeopatisk medicin stimulerar kroppens självläkande förmåga i stället för att undertrycka symptomen.

Homeopatin är en helhetsmässig behandling
Med homeopati behandlar man den insjuknade människan, inte enskilda symptom. Ett symptom är inte en sjukdom, men symptomen berättar att allt inte står rätt till. Homeopatin strävar till att balansera det som på fysisk- emotionell- eller mental nivå, är i obalans och orsakar symptom. Homeopatin siktar aldrig på att kväva symptom eller på att fördärva sjukdomsförorsakaren eller på att fördärva celler eller vävnader hos en människa. Homeopatin ersätter inte heller avsaknaden av spårämnen eller hormoner. Målet är att sätta igång kroppens egen kurativa mekanismer och via detta avlägsna besvär och symptom, samt bekämpa förorsakare av sjukdomar.

Irisdiagnostik
Irisdiagnostik är en mycket gammal diagnosmetod som är omnämnd redan av Hippokrates. Den Ungerska läkaren Ignatz von Peczely är upphovsman till den moderna irisdiagnostiken, han publicerade sina rön 1881. Genom att studera ögonen hos patienter som skadats och sedan opererats, gjorde han noteringar om förändringar i ögats iris (regnbågshinnan). Med utgångspunkt från dessa samband utvecklade han en metod för att med hjälp av tecken i iris göra en diagnos gällande funktionsstörningar och sjukdomar i kroppen. Vid sekelskiftet tog prästen och homeopaten Nils Liljequist irisdiagnostiken till Sverige. Han vidareutvecklade även metoden. Irisdiagnostiken används idag här i Sverige främst av homeopater och naturläkaren.
 
Exempel på sjukdomar som behandlas av Homeopater:
Allergi/eksem - luftvägsinfektioner - huvudvärk/migrän - muskelsmärtor - reumatism - ledsjukdomar - fibromyalgi - mage/tarmproblem - hormonella störningar - PMS, menssmärtor - barnlöshet - klimakteriebesvär - urinvägsinfektion - urininkontinens - depression - ångest - trötthet - koncentrationssvårigheter- sömnbesvär.